Bekokstof vzw heeft tot doel het potentieel van (tijdelijke) leegstand, ruimte die anders verloren gaat, in te zetten in functie van de behoeften van de stad en zijn bewoners.

In afwachting van de herinvulling van een pand willen we er tijdelijke invulling voorzien die een meerwaarde is voor de buurt en haar bewoners. Deze gecreëerde meerwaarde is niet van tijdelijke aard maar zal blijven nazinderen eens de locatie zijn nieuwe invulling heeft gekregen. 

Leegstaande gebouwen/loodsen/tuinen/terreinen/ruimtes in Kortrijk vullen we tijdelijk in met
socio-culturele en sociaal-artistieke activiteiten. Deze invulling kan veel verschillende vormen aannemen zoals bijvoorbeeld lezingen, workshops, exposities, optredens, filmavonden, dance battles, DJ's, ophaalpunt, moestuinproject, vormingen rond theater, permacultuur… met algemeen karakter dat het geen winstgevende activiteiten zijn, waarbij we zowel mensen van de buurt alsook daarbuiten willen bereiken.

Dit steeds in dialoog en samenwerking met inwoners, organisaties en stadsdiensten, maar steeds vanuit een onafhankelijke en autonome positie, streven we creativiteit, actie en ruimte voor experimenteren na.

We willen bruggen slaan tussen een buurt en wat er leeft binnen de samenleving en vice versa. De leegstaande ruimtes krijgen een voorlopige invulling als creatieve participatieve speelruimte waar ontmoeting en co-creatie centraal staan. 

Zo geeft men mee vorm aan zijn/haar stad en leren mensen van de buurt, hun eigen buurt en buren (terug) beter kennen. Mensen van buitenaf leren de buurt op hun beurt ook kennen waardoor dynamieken ontstaan en de buurt (sociaal) kan revitaliserenOntmoeting, bottum-up werken, flexibiliteit en experiment staan hierbij centraal.

Het nomadisch en voorlopige karakter van het in gebruik stellen van deze leegstand stimuleert en typeert het experimenteel karakter van vzw Bekokstof. We creëren een plek van ‘trial and error’. Beginnende initiatieven, buurtbewoners, bands of kunstenaars (in de brede zin van het woord) kunnen de gecreëerde ruimte inzetten om allerhande vaardigheden op te doen en expressies te uiten. Deze locatie(s) wordt/worden een plaats waar mensen zich creatief kunnen uiten in kunstvormen waar momenteel nog geen/te weinig plaats voor is in Kortrijk.

Bedoeling hierbij is om niet alleen zelf zo’n zaken te organiseren, maar om mensen/organisaties te inspireren, te stimuleren zelf aan de slag te gaan met de leegstand in hun buurt.  

Zo wordt de bedreiging die de leegstand ooit was, een kans die de buurt en de stad versterkt.

Eens de tijdelijke inname op een bepaalde locatie niet meer mogelijk is, richten we onze pijlen op een ander(e) woning/loods/terrein. Zo blijven we flexibel en alert en kunnen we ook steeds meer (nieuwe) mensen bereiken en betrekken. 

Bekokstof staat voor het experimentele karakter, samen plannen smeden,
     op je bek mogen gaan, dit alles in het stof van de leegstand.